​תקנון האתר מוטישף

 

מבוא

בעת הכניסה לאתר זה ו/או לפני שימוש באתר יש לקרוא בעיון את האמור להלן:

אתר מוטישף (להלן: "האתר") הינו אתר ברשת האינטרנט המשמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים בישראל, המוצרים הינם מוצרים של חברת מוטישף בע"מ, ח.פ 514706944, וכתובתה הלח״י 11, טירת כרמל (להלן: "החברה"), המייצרת ומשווקת את המותג "מוטישף".

הכניסה ו/או השימוש באתר מהווים הסכמה לתנאי התקנון המפורטים להלן והתחייבות לפעול על פיהם. הכניסה ו/או השימוש באתר לרבות הזמנות מוצרים שנעשו באמצעות האתר, כפופים להוראות תקנון האתר המפורט להלן.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה, ולמעט ביחס לזכויות אשר לא ניתן להתנות עליהן לעל פי דין.

יודגש כי התקנון עשוי להשתנות מעת לעת על ידי החברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 

01. כללי

* האמור במבוא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

* אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

* המפורט בתקנון זה יחול על כל גלישה באתר ו/או שימוש באתר ו/או רכישה באמצעות ו/או בקשר לאתר.

* התכנים באתר זה וכן התקנון הזה מיועדים לנשים וגברים כאחד. ניסוח בלשון זכר או נקבה נועד לנוחות הקריאה בלבד.

* כל תנאי מתנאי תקנון זה הינו מצטבר, משלים ו/או חלופי לכל תנאי אחר מתנאי התקנון, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו, הכל לפי * הקשר הדברים ו/או הדבקם. בכל מקרה אין בתנאי אחד כדי לפגוע במשנהו.

* נשמח לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך מהיר וקל ברכישה באתר.

* גלישה ו/או כל פעולה באתר מהווה את הסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה.

* לפרטים נוספים בקשר לאתר ולפעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני Mottichef@gmail.com בטלפון 04-8707751 או בפקס 073-7369951 .

02. הגדרות

בתקנון זה תהא למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה לצדם:

* "האתר" - לרבות כל חלק ממנו.

* "משתמש" - כל הנכנס לאתר ו/או עושה באתר שימוש מכל סוג שהוא.

* "תוכן" - תוכנות, קבצים, נתונים, חומר המוצג באתר באופן כל שהוא (טקסט, תמונה, ציור, גרפיקה, וידאו, אודיו וכו'), פרסומות, מידע, * הודעות, מודעות, כתבות, סקירות, טקסטים, קישורים, באנרים, יצירות, גרפיקה, תמונות, ציורים, צילומים, המלצות, המלצות גולשים, ביקורות, חוות דעת - לרבות כל חלק מהם.

* "תוכן מזיק" - לרבות תוכן שיש בו עובדות לא נכונות או לא מדויקות ו/או שפרסומו אינו חוקי ו/או מזיק ו/או פוגעני ו/או גזעני ו/או מסית ו/או מטריד ו/או מקנטר ו/או מעליב ו/או שיש בו משום לשון הרע ו/או פוגע בזכויות ו/או פוגע בזכויות קניין רוחני ו/או פוגע במוסר ו/או פוגע בטעם הטוב ו/או פוגע בשמו הטוב ו/או במוניטין של אדם או גוף זה או אחר ו/או פוגע בפרטיות של אדם ו/או גוף זה או אחר ו/או פוגע באדם זה או אחר ו/או כולל תוכנות "וירוסים" ו/או דואר זבל /או פוגע בזכויות של צד שלישי ו/או פוגע ברגשות הציבור ו/או עלול להוות בסיס לעילת תביעה אזרחית ו/או עלול להוות בסיס לאישום פלילי.

 

03. שימוש באתר מוטישף

המשתמש באתר מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא קבלת אישור אפוטרופוס, אינך רשאי לבצע פעולות באתר מבלי לקבל את אישור הוריך ו/או האפוטרופוס החוקי לביצוען.

על המשתמש להיות בעל דוא״ל ברשת האינטרנט ובעל כתובת פיזית (לא תיבת דואר) בישראל.

המשתמש מצהיר כי הזמנת המוצרים הינה לשימוש הפרטי, ושלא למטרת סחר (זכויות המזמין אינן ניתנות למכירה, העברה, המחאה במישרין או בעקיפין).

העברת פרטים לא נכונים לאתר ו/או ללא רשות ו/או התחזות עלולות להוות עבירות פליליות ו/או עוולות אזרחיות, והעושה כן - צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 

בלא לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה, רשאית לפי שיקול דעתה, לבטל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש להשתמש באתר ובפרט בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • המשתמש הפר אחד מתנאי התקנון;

 • המשתמש מסר לחברה בכתב או בעל פה פרטים שגויים;

 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי באתר.

 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או מי מטעמה ו/או צד ג כל שהוא.

 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בפעילות האתר.

 

04. פרטי המוצרים והשירותים

 • החברה מציגה באתר פרטים של המוצרים והשירותים המוצגים למכירה כגון: תיאור, תכולה, תמונות, מחיר, זמן אספקה וכד'.

 • תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

 • תוכן האתר אינו מהווה עצה ו/או עצת מומחה ו/או חוות דעת. משתמש המזמין המוצר ו/או שירות מזמין אותו  באחריותו בלבד.

 • לקבלת הבהרות ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה טלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני.

 

05. מחירים

 • המחירים של המוצרים באתר כוללים מע"מ.

 • המחירים המוצגים באתר הינם למוצר בודד, אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

 • המחיר באתר אינם כוללים דמי משלוח וניתן להזמין החל מ-6 מוצרים ומעלה. לא ניתן לבצע הזמנה של פחות מ-6 מוצרים.

 

06. הזמנות מוצרים באמצעות האתר

 • כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר.

 • יש לעקוב ולמלא אחר ההוראות באתר.

 • לצורך ביצוע הזמנה באתר יידרש המשתמש, בין היתר, להכניס למערכת את הפרטים הבאים: כתובת דוא״ל, שם פרטי, שם משפחה, שם רחוב, מספר בית, עיר, מדינה, מיקוד.

 • הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמה.

 • כדי שההזמנה תבוצע במהירות וכדי להימנע מתקלות שונות יש להקפיד על מסירת פרטים מלאים ונכונים אחרת לא ניתן יהיה להבטיח את ביצוע ההזמנה.

 • ההזמנה תחייב את החברה רק אם אושרה על ידה.

 

07. התשלום באמצעות כרטיס אשראי

 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי (להלן: "פעולה") ואישור הפעולה על-ידי חברת כרטיס האשראי מהווים תנאים מוקדמים לתוקפה של ההזמנה.

 • תשלום באמצעות כרטיס אשראי ייעשה באופן אישי על ידי בעל הכרטיס, או על ידי מיופה כוח של בעל הכרטיס אשר קיבל ממנו ייפוי כוח כדין.

 • לאחר מכן תמתין החברה להודעת חברת האשראי לפיה יתברר אם הפעולה אושרה או נדחתה.

 • אם לא תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תודיע על כך החברה באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שיש להזין בעת הקלדת ההזמנה או בדרכים אחרות. על המשתמש יהיה לפנות לשירות הלקוחות של החברה ולהסדיר את התשלום באמצעות כרטיס אשראי בתוך 7 ימים. לא עשה כן, תהא החברה זכאית לראות את ההזמנה כמבוטלת.

 • אם תאושר העסקה על ידי חברת כרטיס האשראי, תודיע על כך החברה באמצעות פרטי הדואר האלקטרוני שיש להזין בעת הקלדת ההזמנה (להלן: "אישור ההזמנה"). כל עוד לא נשלח אישור בדואר אלקטרוני כאמור, אין לראות את ההזמנה כמאושרת.

 • למען הספר ספק, מועדי האספקה יימנו אך ורק החל ממועד קבלת אישור תשלום.

 

08. אספקת/משלוח המוצרים

 • אספקת המוצר תיעשה ככלל בתוך 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה, אלא אם נכתב אחרת באתר.

 • למען הסר ספק, זמני האספקה כוללים ימי עסקים בלבד (והם אינם כוללים, למשל, ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג, וימי שבתון).

 • החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה שנגמרו כתוצאה מכוח עליון ו/או פעולות מלחמה ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה או מי מטעמה, לרבות שביתות המשפיעות על אספקת המוצר.

 • עיכוב בביצוע התשלום יעכב אוטומטית את אספקת המוצר.

 

09. אחריות למוצרים

 • החברה עושה הכל כדי שהנאתכם ממוצריה תהיה מלאה. המוצרים יוצאים את שערי החברה כשהם איכותיים, טריים ושלמים.

 • על המשתמש לבדוק את המוצר עם קבלתו מידי השליח, לדווח לחברה מיד על כל אי התאמה ו/או פגם ו/או טענה ולאפשר לחברה לתקן כל אי התאמה שכזו.

 • מובהר כי החברה לא תהיה אחראית למוצרים במקרה של חשיפת המוצר, לאחר אספקתו למשתמש, למים, לשמש, לחום ולתנאים סביבתיים קשים. את המוצר יש לשמור בקירור כפי שמצוין על גבי האריזה.

 • מובהר כי אם יסרב המשתמש לקבל את המוצר, שלא מחמת אי התאמה ו/או פגם ו/או אי אספקתו במועד ו/או בשל הפרה אחרת של תנאי ההזמנה, זכאית החברה לעשות בו שימוש, ולחייב את המזמין לשלם את מחיר העסקה.

 

ביטול הזמנה

 • המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה, וזאת בתנאים הבאים:

 • המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה כל עוד לא נמסרה למשלוח לחברה המשלחת.

 • ביטול של הזמנה יכול להיעשות בכתב או בעל פה. המזמין רשאי לשלוח להודיע על ביטול הזמנה בפקס או בדואר אלקטרוני ו/או להתקשר למחלקת שירות הלקוחות לצורך מסירת הודעת הביטול.

 • החברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה:

 • במקרה שהמשתמש יפר את תנאי ההזמנה ו/או תנאי התקנון.

 • ככל שיתברר כי מבחינה טכנית לא ניתן לספק את המוצר.

 • ככל שיתברר כי החברה אינה יכולה לספק את המוצר כתוצאה מגורמים שאינם בשליטתה ו/או כתוצאה מכוח עליון.

 • במקרה ונפלה טעות בתום לב במחיר המוצר ו/או בתיאור המוצר - כפי שהם מופיעים באתר.

 • במקרה של בעיה טכנית או בעיית תקשורת באתר - הפוגעים בהליך התקין של המכירה.

 • בכל מקרה בו יהיה זכאי המשתמש לקבלת כספים מהחברה, לא יעלו כספים אלה על הכספים ששילם המזמין לחברה.

 • החברה תהיה זכאית לקזז מהכספים המגיעים למשתמש כל סכום המגיע לה מהמשתמש בגין כל נזק שגרם לה.

 

הדין והסמכות השיפוטית על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.